خنده درچهره

یکی از ماسک هایی که می توان برای از بین بردن این خطوط استفاده کرد ماسک موز می باشد برای تهیه این ماسک کافی است که موز را با کمی عسل مخلوط کنید و این ترکیب را بر روی چهره خودتان بگذارید . این ماسک را باید در هفته سه بار بر روی صورت خودتان بگذارید . با این کار از شر این خطوط خلاص خواهید شد .

روزی سه بار و هر بار هم 10 مرتبه این ورزش را انجام دهید به این صورت که دهانتان را از آب پر کنید و لپ های تان را باد کنید و تا عدد 10 بشمارید این ورزش نیز به شما کمک خواهد کرد که این خطوط را از بین ببرید .

یکی از منابع طبیعی برای از بین بردن این خطوط استفاده از بلغور جو می باشد . خمیر بلغور را می توانید با استفاده از آب یا ماست یا شیر تهیه کنید و آن را بر روی صورت خودتان بگذارید .

پاپایا نیز می تواند به شما کمک کند که این خطوط را ناپدید سازید . پاپایا را باید به صورت ماسک استفاده کنید . به دلیل این که کاملا طبیعی است چندین بار در طول روز می توانید از آن استفاده کنید .

آلوئه ورا نیز می تواند این خطور را کاهش دهد . سعی کنید که از گیاه تازه آلوئه ورا استفاده نمایید .

منبع