دسته: آموزشی

یادگیری با سرعت زیاد

یکی از بزرگ ترین موانعی که از یادگیری سریع ما را باز می دارد چند کاره بودن می باشد . سال ها این مبحث مورد مطالعه قرار گرفته است که منحنی یادگیری را کوتاه کرد . برای این کار باید اصول اساسی یادگیری را فرا گرفت . آیا شما هم...

بیشتر بدانید

آیا کلاس های آموزشی قبل از ازدواج تأثیری مثبت دارند یا خیر ؟

کلاس های مشاوره قبل از ازدواج لازم است . اکثر متخصصانی که برگزار کننده این نوع کلاس ها هستند تصور می کنند که تنها باید درباره باروری صحبت شود در حالی که سلامت باروری تنها بخش کوچکی از سلامت جنسی می باشد . ساعت 8 صبح است خودم را به...

بیشتر بدانید

free website hit counter