معمولاً کودکان در سن یک سالگی زبان باز می کنند . برای تقویت مهارت های گفتاری کودکان راهکارهای ساده ای وجود دارد که در این مطلب شما را با آن ها آشنا خواهیم کرد . زمانی که کودک مان اولین کلمه را بر زبان جاری می کند نقطه عطف دوران...

بیشتر بدانید